Geliştirme

MATE’nin git depoları GitHub’da barındırılmaktadır.

Kodu cgit ile şurada da tarayabilirsiniz:

Diğer yararlı bağlantılar:

Katkıda bulunmaya çekinmeyin, MATE’yi geliştiriken eğlenmenizi umuyoruz!


Contents © 2021 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki