Εγκατάσταση

Η κοινότητα του MATE έχει δημιουργήσει οδηγούς εγκατάστασης. για το πως μπορείτε να εγκαταστήσετε το MATE σε πολλές διανομές.

Εάν είστε προγραμματιστής σε κάποια διανομή και θέλετε τα πηγαία αρχεία τότε επισκεφθείτε την σελίδα Ανάπτυξης.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki