פיתוח

מהדורות

ניתן להוריד את קובצי ה־tarball של גרסאות של שולחן העבודה MATE מהארכיון שלנו:

יידרשו לך גם חבילות ערכות עיצוב של MATE שתואמות לגרסת ה־GTK3+‎ שמגיעה עם ההפצה שלך:

קוד

מאגרי ה־git של שולחן העבודה של MATE מתארחים ב־GitHub.

ניתן לעיין בקוד גם עם cgit דרך כאן:

משאבים

מגוון קישורים שימושיים:

מזמינים אותך להתנדב וליהנות למען שיפור MATE!


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki