Стефано представља на „openSUSE“ конференцији

20 јула 2013. Стефано Карапетсас је представио своје излагање о Мејту на „openSUSE“ конференцији!

Излагањем је представио Мејт онима који нису чули за њега, објаснио је разлоге за стварање Мејта, објаснио је разлику са сесијама Класичног Гнома и Гномовог Назађења, и описао функције и измене додате након отцепљења.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki