Мејтова радна површ потписује „BlueZ“

Мејтова екипа је срећна да објави да сарађујемо са „Blueman“ пројектом и да помажемо ажурирање „Blueman“-а у „BlueZ“ 5.x.

Зашто напустити „mate-bluetooth“?

„mate-bluetooth“ подржава „BlueZ“ 4.x који је прекинут и многе дистрибуције су, или ће, заменити „BlueZ“ 4.x са „BlueZ“ 5.x у својим одговарајућим ризницама пакета. Преношење „mate-bluetooth“ на „BlueZ“ 5.x је одрађено тако да представља много посла и не пружа низ функција доступних у „Blueman“-у.

Зашто „Blueman“? Зар није мртав?

Док је оригинални „Blueman“ пројекат стагнирао, Кристофер Шрам је поново покренуо развој и почео да преноси „Blueman“ на „BlueZ“ 5.x. Док такође постоји одређени напор у ажурирању „Blueman“-а како би подржао „BlueZ“ 5.x, осећамо да ће обезбедити далеко боље „Blueman“ сучеље за Мејт.

Када ће ажурирани „Blueman“ бити спреман?

Пажљиви међу вама су можда приметили да је најава издања за Мејт 1.8 већ поменула да је „mate-bluetooth“ замењен са „Blueman“-ом а да ће много пажљивији такође приметити да свеже издање „Blueman“-а још није издато. Да, некад и забрљамо нешто! Извините због тога.

Иако признајемо да смо шепртље, активно доприносимо напорима у преносу „Blueman“-а на „BlueZ“ 5.x и „GObject“. Надамо се да ћемо га на време припремити за Мејт 1.8.1 који је првенствено замишљен као издање са исправкама грешака.

Може ли то мало брже, мајсторе?!

Да. Свако ко је фамилијаран са „BlueZ“-ом 4.x/5.x, „dbus“-ом, „PyGObject“-ом и „PyGTK“ је охрабрен да допринесе путем ризнице „Blueman GitHub“.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki