Ризница Мејтових пакета за „Ubuntu Quantal“

Ризница Убунту пакета за Убунту 12.10 „Quantal Quetzal“ је сада доступна за наше издање 1.4. Као обично, пратите ова упутства.

Ако надограђујете са старијег издања, обавезно уклоните старије ризнице и додајте нове, иначе ћете наићи на проблеме.


Contents © 2024 The MATE Team
Creative Commons License BY-SA
RSS GitHub Twitter Wiki